Пошук Мапа сайту YouTubeYouTube FacebookFacebook Google+Google+ ОднокласникиОднокласники ВКонтактіВКонтакті  Укр    Рус   Eng 

Бюджет міста

Інформація:

Про затвердження міського бюджету на 2017 рік.

1.Визначити на 2017 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 28 070,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 27 350,0 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 720,0тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 28 070,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 23 461,0тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 4 609,0 тис. гривень;
- профіцит міського бюджету у сумі 3 889,0 тис. грн., в тому числі загального фонду міського бюджету 3 889,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 889,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.
2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік , у тому числі по загальному фонду 23 461,0тис. грн. та спеціальному фонду 4 609,0тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.
4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.
5.Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.
6.Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.
7.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);
- нарахування на заробітну плату ( код 2120);
- забезпечення продуктами харчування (2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2260);
- поточні трансферти населенню (код 2270).
8.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком №6 до цього рішення.
9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 Бюджетного кодексу України.
13.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017рік, у частині фінансування, є надходження визначені ст.71 Бюджетного кодексу України.
14.Перерозподіл видатків в межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється за рішенням міської ради.
15.В процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника, здійснюється перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету Заводської міської ради.
16.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Затверджено:

РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ № 123 ГРУДНЯ 2016
Про затвердження міського бюджету на 2017 рік.

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ № 123 ГРУДНЯ 2016
Доходи, видатки міського бюджету на 2017 рік.

ОНОВЛЕНО 28.12.2016

Веб-камери Трансляція пленарних засідань